Связной

https://www.svyaznoy.ru

1

Svyaznoy (Russian: Связной) is Russia's second-largest independent handset retailer, with over 2,900 stores in Russia and Belarus.

Phiên bản Yii: 2.0

Thêm bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký, để bình luận.