Về YiiPowered

YiiPowered là website giới thiệu các dự án được xây dựng với Yii framework.

API

YiiPowered có cung cấp dữ liệu qua REST API. Tham khảo tài liệu để biết thêm thông tin.

Mã nguồn dự án

Dự án có cung cấp mã nguồn mở tại GitHub cùng với giấy phép BSD. Bạn rất được chào mừng để đóng góp các báo cáo lỗi và tạo mới các yêu cầu thay đổi.

Đội dự án

Dự án được khởi tạo và phát triển bởi Alexander Makarov. Giao diện được thiết kế bởi Olena Sandul. Bạn có thể kiểm tra mục đóng góp tại GitHub để xem thêm.

Alexander hiện tại đang tìm kiếm sự bảo trợ để làm việc các dự án toàn thời gian cho các dự án mã nguồn mở, vì thế nếu bạn ưa thích dự án này và mã nguồn Yii, bạn có thể xem xét để bảo trợ: